Η ελληνική ναυτιλία έχει τη μεγαλύτερη συνεισφορά στην ελληνική οικονομία, μετά τον τουρισμό, είπε η κ. Camille Egloff-Γκίκα, κατά την…